Výsledky výběrového řízení ze dne 14. 5. 2013

Dne . Umístěno v sekci: Důležitá upozornění

Závěrečná zpráva rozhodnutí děkana na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci pro obsazení míst akademických pracovníků dne 14. 5. 2013.

 

Přijímám na místo odborného asistenta s vědeckou hodností katedry pedagogiky a psychologie:

 

Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.

PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.

 

Přijímám na místo odborného asistenta, popř. odborného asistenta s vědeckou hodností katedry pedagogiky a psychologie:

Mgr. Bc. Lucie Hubertová

Mgr. et Bc. Petr Mikoška, Ph.D.

Přijímám na místo odborného asistenta katedry pedagogiky a psychologie:

Mgr. Magdalena Marešová

Mgr. Helena Picková

 

rozhodnutí

Rozvíjení prostorových představ u žáků 1. stupně ZŠ - 2. část

Dne . Umístěno v sekci: Důležitá upozornění

Na semináři konaném dne 19. 11. 2012 od 14.15 v Didaktickém kabinetu KMD (4. patro, budova H, č. dveří 5027) bude prezentována konstruktivistická výuka matematiky ve 2. ročníku základní školy, především v oblasti geometrie. Podrobně budou rozpracována tři témata (krychlové stavby, sítě krychle a propedeutika obvodů a obsahů). Ukázky jednotlivých sémantických prostředí budou podpořeny krátkými videoukázkami získanými při vlastní výuce ve 2. ročníku základní školy.
Dále bude ukázána diagnostická funkce úloh s geometrickou problematikou rozborem žákovských prací.

"KO-MIX" Interní semináře pracovníků KMD

Dne . Umístěno v sekci: Důležitá upozornění

Srdečně zveme pracovníky KMD, KAP a další zájemce z řad studentů a kolegů z TUL i blízkého okolí na cyklus přednášek pořádaný v rámci interního odborného semináře pracovníků KMD, s tématy zaměřenými na různorodá odborná témata z aplikované matematiky.
12. 11. 2012 URČOVÁNÍ ORIENTACE KOMPATIBILNÍCH STĚN A ÚHLŮ DESORIENTACE
26. 11. 2012 PERMUTACE ŘÍDKÉ NESYMETRICKÉ REDUCIBILNÍ MATICE
10. 12. 2012 APLIKACE SOFTWARE FREEFEM++ NA ÚLOHU CHLAZENÍ SYSTÉMU S TEPELNÝM ZDROJEM PROUDÍCÍM MEDIEM
17. 12. 2012 LAYER-ADAPTED MESHES FOR CONVECTION-DIFFUSION EQUATIONS
IN HIGHER DIMENSIONS

Jednotlivé semináře se konají vždy v pondělí od 14.30 hodin v Didaktickém kabinetu KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027), není-li uvedeno jinak.