Rozvíjení prostorových představ u žáků 1. stupně ZŠ - 2. část

Dne . Umístěno v sekci: Důležitá upozornění

Na semináři konaném dne 19. 11. 2012 od 14.15 v Didaktickém kabinetu KMD (4. patro, budova H, č. dveří 5027) bude prezentována konstruktivistická výuka matematiky ve 2. ročníku základní školy, především v oblasti geometrie. Podrobně budou rozpracována tři témata (krychlové stavby, sítě krychle a propedeutika obvodů a obsahů). Ukázky jednotlivých sémantických prostředí budou podpořeny krátkými videoukázkami získanými při vlastní výuce ve 2. ročníku základní školy.
Dále bude ukázána diagnostická funkce úloh s geometrickou problematikou rozborem žákovských prací.