Výsledky výběrového řízení ze dne 14. 5. 2013

Dne . Umístěno v sekci: Důležitá upozornění

Závěrečná zpráva rozhodnutí děkana na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci pro obsazení míst akademických pracovníků dne 14. 5. 2013.

 

Přijímám na místo odborného asistenta s vědeckou hodností katedry pedagogiky a psychologie:

 

Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.

PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.

 

Přijímám na místo odborného asistenta, popř. odborného asistenta s vědeckou hodností katedry pedagogiky a psychologie:

Mgr. Bc. Lucie Hubertová

Mgr. et Bc. Petr Mikoška, Ph.D.

Přijímám na místo odborného asistenta katedry pedagogiky a psychologie:

Mgr. Magdalena Marešová

Mgr. Helena Picková

 

rozhodnutí