Výsledky výběrového řízení ze dne 22. 7. 2013

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality

Rozhodnutí děkana na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické

TU v Liberci pro obsazení míst akademických pracovníků dne 22. 7. 2013.

Rozhodnutí děkana