Pozvánka na 250. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

Ve středu 23. 11. 2022 se od 18.00 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou.

Program 250. zasedání AS:

Diskuse ke stipendiím (Stipendijní řád TUL, směrnice a příkaz děkana)
Diskuse k reorganizaci kateder
Diskuse k novému garantovi učitelství
Diskuse ke studentským tutorům

Materiály najdete na: https://drive.google.com/open?id=1LbwIDQK2GKnyHTb7iGBLlYr5acW9n0na

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci