Pozvánka na 215. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 22. března 2018 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 215. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na pořadu je projednání změn v garantech studijních programů a plánu realizace strategického záměru fakulty.

Pozvánka

Pozvánka na 214. zasedání AS FP TUL

V pondělí 29. ledna 2018 se od 10.00 v zasedací místnosti DFP uskuteční 214. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na pořadu je projednání dalšího kroku nové akreditace studijních programů a jejich garantů. Dále se bude diskutovat k záměru nového znění statutu fakulty a disciplinárního řádu.

Pozvánka

Pozvánka na 213. zasedání AS FP TUL

V úterý 19. prosince 2017 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 213. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na pořadu jednání je akreditace Aplikované geografie či záměr děkana jmenovat nového proděkana.

Pozvánka

Pozvánka na 212. zasedání AS FP TUL

V pátek 10. listopadu 2017 se od 12.30 v učebně G401 uskuteční 212. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na zasedání přivítáme nové senátory za studenty, následně se bude projednávat delegace zástupce fakulty do RVŠ a podmínky přijetí do následujícího akademického roku..

Pozvánka

Pozvánka na 211. zasedání AS FP TUL

V pondělí 4. září 2017 se od 9.30 v zasedací místnosti DFP uskuteční 211. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na zasedání se bude diskutovat nové složení disciplinární komise, chystané kareditace studijních programů ponovu a vyhlášení voleb do studentské komory našeho fakultního senátu.

Pozvánka

Pozvánka na 210. (mimořádné) zasedání AS FP TUL

Ve středu 3. května 2017 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 210. zasedání akademického senátu naší fakulty. Zasedání je svolané jako mimořádné s jediným bodem schválení nového harmonogramu pro opakování voleb do AS TUL.

Pozvánka