AKTUALITY

Nová tvář ve vedení fakulty

Od 1. února jmenoval děkan prof. Picek nového proděkana pro vědu, výzkum a doktorská studia, doc. Ing. Martina Plešingera, Ph.D.

Tento rodák z Liberce, fanda starých knih a regionální historie, sběratel historických počítacích strojů, působí na katedře matematiky a didaktiky matematiky, kde vyučuje lineární algebru. Jako absolvent Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií působil mj. jako post-doc na fakultě matematiky na ETH v Curychu.  Dále absolvoval stáže na Katolické univerzitě v belgické Lovani a Dánské technické univerzitě v Lyngby. Vloni se s prací na téma „Maticové a tenzorové výpočty. Analýza a aplikace“ úspěšně habilitoval na Technické univerzitě v Ostravě v oboru aplikovaná matematika.

Jako proděkan se bude věnovat aplikování nové metodiky hodnocení výzkumných organizací a podpoře přípravy nových doktorských programů na naší fakultě.

IMG 20190208 144812

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci