AKTUALITY

Planimetrické rozcvičky v GeoGebře

V rámci cyklu Semináře z didaktiky matematiky proběhne v pondělí 25. 2. 2019 přednáška, určená především studentům učitelství 2. stupně ZŠ, SŠ i pedagogům z praxe, o rozvíjení geometrického myšlení žáků. Jako doplňkový nástroj procvičování a rozvoje geometrického myšlení lze kromě typických školních úloh zařadit v hodinách matematiky i tzv. planimetrické rozcvičky. Na semináři budou tyto rozcvičky různých obtížností, v podobě dynamických appletů vytvořených v programu GeoGebra, představeny a ukázány. Přednáška se koná od 14:20 hodin v Zasedací místnosti DFP (budova G, Univerzitní nám. 1410/1) a přednáší Dr. Daniela Bímová z katedry matematiky a didaktiky matematiky FP TUL.
Pozvánka zde.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci