AKTUALITY

Jakých bylo našich společných 100 let?

V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky v loňském roce připravil Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR panelovou výstavu nazvanou „Pravda vítězí (Československo 1918–1992)“, která připomene vznik samostatného Československa a dějiny společného státu Čechů a Slováků. Díky spolupráci s katedrou historie bude výstava k vidění také u nás, ve foyeru před aulou budovy G od 8. 3. do 11. 4. 2019. Na slavnostní zahájení výstavy jste zváni v pátek 8. 3. 2019 v 10.00. Vystoupí zde také  Komorní sbor FP TUL a pěvecký sbor Aurea Rosa. Pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci