AKTUALITY

Zajímavé a užitečné strategie pro školskou matematiku

V pořadí již třetí přednáška v rámci cyklu Semináře z didaktiky matematiky se v LS 2018/19 koná v pondělí 25. 3. 2019 od 14:20 hodin v Kabinetu didaktiky matematiky. S tématem Zajímavé a užitečné strategie pro školskou matematiku vystoupí emeritní profesor FP TUL prof. Jan Kopka. Probírány budou např. strategie opakování určitého postupu, která se objevila v matematice už dávno (sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferných čísel) nebo strategie vkládání pomocného prvku, která bude demonstrována kupř. při probírání středových a obvodových úhlů. Srdečně zveme zájemce z praxe, studenty i akademické pracovníky TUL.
pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci