AKTUALITY

Jarní koncert a výstava prací studentů KPV

úterý 16. 4. 2019 od 16.30 hodin se v univerzitní aule koná prezentace výtvarných prací studentů katedry primárního vzdělávání FP TUL. Výstava představí kresby, malby, grafiky a prostorové práce vzniklé v seminářích studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studentů učitelství pro MŠ, pod vedením doc. Šavela, Dr. Škaloudové Puchmajerové, ak. mal. M. Pošarové a Mgr. Coganové. Výstava potrvá do konce dubna. Součástí prezentace výtvarných prací je i Velikonoční koncert, na který všechny srdečně zveme. Hudební produkce vznikla pod vedením Dr. Konvalinkové, MgA. Bubeníčkové, Dr. Prokeše a Mgr. Valkouna. Jako hosté vystoupí děti z mateřské školy Beruška v Liberci pod vedením p. ředitelky Bc. Ladislavy Sehnoutkové. 
pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci