AKTUALITY

Slovesný vid od 16. století do národního obrození

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 14.20 se v posluchárně P200 koná zajímavá přednáška na téma Vývoj názorů o slovesném vidu od 16. století do národního obrození, kterou na naší fakultě přednese prof. Tilman Berger z filozofické fakulty Univerzity Tübingen (SRN), jeden z nejvýznamnějších německých a světových slavistů a zahraničních bohemistů. Na přednášce budou srovnány údaje v mluvnicích s dnešními poznatky o slovesném vidu a bude ukázáno, jak již tehdy byly zachyceny téměř všechny problémy, jimiž se odborníci zabývají i dnes. Přijďte si prohloubit znalosti českého jazyka v historických souvislostech.
pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci