Setkání akademické obce FP TUL

| Co se děje na fakultě

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL prof. RNDr. Jan Picek, CSc. a předseda Akademického senátu FP TUL Mgr. Martin Slavík, Ph.D., si Vás dovolují pozvat na diskusní setkání akademické obce FP TUL, které se uskuteční ve středu 30. listopadu 2022 od 16:10 hodin v Aule budovy G areálu TUL (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec).

Program:
1. Stav a činnost fakulty za uplynulé roky a výhledy do budoucna
2. Informace k opatřením na fakultě a univerzitě v souvislosti s energetickou krizí
3. Informace o činnosti Akademického senátu FP TUL
4. Vyhlášení Ocenění děkana za výjimečný počin v pedagogické činnosti
5. Vyhlášení Ocenění děkana za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnost
6. Diskuze k fakultním tématům: studentští tutoři, charakter přijímacích zkoušek...
7. Volné povídání ve foyer s přípitkem

Děkan na dobu setkání akademické obce fakulty v čase od 16:10 ruší veškerou výuku na fakultě.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci