Návštěva zahraničního odborníka na KMD FP TUL

Dne .

 

Katedra matematiky a didaktiky matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL pozvala v rámci Fondu mobilit TUL prof. Dr. Klaus-Petera Eichlera z partnerské Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Německo. Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler je ředitelem Ústavu matematiky a informatiky PH Schwäbisch Gmünd, ale je také současně jedním z předních německých didaktiků matematiky. Je vědeckým poradcem Saského ministerstva školství a často také Ministerstva školství státu Meklenbursko-Přední Pomořansko pro tvorbu osnov matematiky na základních školách, dále pak je spoluautorem učebnic didaktiky matematiky a spoluautorem mnoha učebnic používaných v německých školách, například učebnice "Mathematikus". Je zakladatelem www.mathematikus.de.

Přednáška a workshop prof. Dr. Eichlera s názvem Possibilities to connect arithmetic and geometry - Chance to realize child-centered math-lessons proběhne v pondělí 23.10.2017 od 14:20 v Kabinetu didaktiky matematiky (G4-MAT), budova G areálu TUL, 4. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. V případě většího počtu zájemců se přednáška uskuteční v učebně G306, 3. patro budovy G.

Přednáška i workshop proběhnou v anglickém jazyce. Všichni zájemci z řad studentů a pedagogů jsou srdečně zváni. Vzhledem k profesorovým mnohaletým bohatým pedagogickým zkušenostem budou jistě přednáška i workshop pro všechny účastníky velkým přínosem.

Za organizátory

Daniela Bímová a Jana Příhonská

KMD FP TUL

 

Pozvánka

Přednáška prof. Hans Arne Nakrem

Dne .

Srdečně Vás zveme dne 17. 10. 2017 od 10:40-12:15 na přednášku o geografii Norska a možnostech výzkumu severní Evropy s názvem: Exploring the Arctic islands of Svalbard - geology, geography and nature. Přednáška se uskuteční v angličtině.
Místo konání: Budova P (Komenského 314/2), učebna P100.

Leták

„Smrt si říká Tutter. Nacistický vrah ve službách Státní bezpečnosti a tajemství vypálené Ploštiny“

Dne .

Severočeské muzeum v Liberci a katedra historie FP TU v Liberci si Vás dovolují pozvat na promínání dokumentárního filmu

„Smrt si říká Tutter. Nacistický vrah ve službách Státní bezpečnosti a tajemství vypálené Ploštiny“

Po promítání bude následovat diskuse s autorem scénáře Luďkem Navarou.

Kdy: 16. 8. 2017 v 16.30 h

Kde: Severočeské muzeum

Pozvánka

Seminární místnost nese jméno prof. Zelinky

Dne .

Na přelomu května a června proběhla v Hejnicích 52. česko-slovenská konference o kombinatorice a teorii grafů. Této konference se v minulosti pravidelně zúčastňoval náš kolega prof. Bohdan Zelinka, po němž jsme pojmenovali seminární místnost kateder matematiky. Připevnění Bohdanovy plaketky proběhlo v předvečer konference v neděli 28. května za účasti Bohdanových kolegů a přátel a předcházela mu hammersteinovská přednáška v podání děkana matfyzu prof. Jana Kratochvíla (více o profesoru Hammersteinovi a jeho přednáškách v závěru publikace Na slovíčko s Bohdanem). Milá byla účast Václava Kazdy z katedry fyziky, Bohdanova spolužáka z jedenáctiletky.

Více o konferenci (na jejíž organizaci se katedra podílela) na www.matfyz.cz/clanky/934-setkani-matematiku-v-hejnicich