Mezinárodní vědecká konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM II

Dne .

.Katedra filosofie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Vás zve na mezinárodní vědeckou konferenci, která se uskuteční 18. a 19. října 2012 od 9.00 hod. v přednáškovém sále Univerzitní knihovny TU v Liberci.

 Vědecký a programový výbor konference:

Doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D., Technická univerzita v Liberci
Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt, Hochschule Zittau/Görlitz
Prof. dr. hab. Bogusław Bakuła, Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani
Mgr. Marie Holá, tajemnice konference

Druhý ročník konference si klade za cíl rozvíjet započatou diskuzi nad tématem demorakcie z pohledu různých vědních disciplín a sledovat vývoj a percepci tohoto fenoménu v současné společnosti.

Po konferenci bude vydán recenzovaný tištěný sborník, který bude zaslán společnosti Thomson Reuters k evaluaci pro zařazení do databáze Web of Knowledge.

Datum konání: 18. a 19. 10. 2012
Místo konání: přednáškový sál knihovny TU v Liberci, Voroněžská 13
Konferenční poplatek: 1000 Kč (včetně DPH) zahrnuje náklady na sborník konference a drobné občerstvení. Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity podle Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty. Informace o platbě účastníci obdrží na základě zaslání závazné přihlášky.
Ubytování: Pořadatel zajistí zájemcům nocleh v co nejdostupnější lokalitě podle možností a kapacity. Ubytování si účastníci hradí sami.

Přihlášky se stručnou anotací příspěvku v češtině a angličtině zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu tajemnice konference Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 15. 7. 2012.

pozvánka