Památky kolem nás. Umění a kultura na Liberecku.

Dne .

Ve čtvrtek 21.2.2013 od 18.00 přednáškový sál ve 2. patře Krajské vědecké knihovny - PAMÁTKY KOLEM NÁS Heinrich Liebieg - mecenáš a sběratel. Komponovaný večer na téma Heinrich Liebieg. Heinrich Liebieg je v Liberci známý především jako textilní velkopodnikatel a mecenáš, který městu Liberec daroval v roce 1904 svou rozsáhlou obrazovou sbírku. Přes nepochybnou důležitost tohoto aktu zůstávají jeho osoba a život stále zahaleny závojem tajemství. A to i přesto, že v poslední době proběhly intenzivní rešerše v rámci zpracování katalogových textů pro výstavu Umělecké poklady mecenáše Heinricha Liebiega (1839-1904) – univerzální sbírka 19. století z Liberce, konanou od září 2012 do ledna 2013 v muzeu Giersch ve Frankfurtu nad Mohanem. Komponované odpoledne s autory textů představí nejnovější stav poznání a podobu frankfurtské výstavy.
Přednáší: PhDr. Miloslava Melanová z katedry historie FP TUL, PhDr. Jan Mohr ze Severočeského muzea, Mgr. Petra Šternová a Ivo Habán z Národního památkového ústavu v Liberci, Anna Habánová, M.A. z Oblastní galerie v Liberci a katedry historie FP TUL.