Oznámení o úmrtí studentky Kateřiny Krouské

Dne .

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům akademické obce, že dne 12. února 2013 zemřela ve věku nedožitých 22 let, po dlouhé a těžké nemoci Kateřina Krouská, studentka III. ročníku studijního oboru Učitelství pro první stupeň.

krouskaK naší škole, kde úspěšně studovala od roku 2010, měla velmi pozitivní a vřelý vztah. Studium ji naplňovalo a představovalo pro ni jednu z největších životních hodnot, společně s vědomím přátelského kolektivu spolužáků a pedagogů, jaký si vždy přála nalézt ... Jejich vztahy byly naplněné vzájemnou vstřícností, úctou a vzájemností. V době nemoci Katce její spolužáci upřímně projevovali sounáležitost a představovali pro ni významný a nenahraditelný zdroj síly, opory a laskavosti. Katka si tohoto velice vážila a svým spolužákům a přátelům byla vděčná. Až do poslední chvíle věřila, že svou nemoc překoná a školu, na které jí tak záleželo, dostuduje. Věřila, že se nakonec ke svým spolužákům bude moci vrátit. Její nezlomná naděje se bohužel nenaplnila. Síla a důvěra v život, kterou v nejtěžších chvílích dokázala projevovat, jsou inspirací pro všechny, kdo ji znali a měli rádi. Čest její památce.

Spolužáci a přátelé (3. ročník Učitelství pro první stupeň)

Smuteční oznámení - Kateřina Krouská