15. ročník Bambiriády v Liberci s názvem Dětství v proměnách času

Dne .

Aktivní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

Slavnostní zahájení proběhne v pátek 24. 5. od 10.00 hod. na nám. Dr. E. Beneše před libereckou radnicí.

V čase od 17.25 hod studenti různých kateder Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL zazpívají známě melodie za klavírní spolupráce Mgr. Viléma Valkouna. Jako host vystoupí také žákyně 1. stupně fakultní Základní a základní umělecké školy Jabloňová.

Plakát