Výsledky výběrového řízení ze dne 10. 5. 2013

Dne .

Rozhodnutí děkana na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci pro obsazení míst akademických pracovníků  dne 10. 5. 2013.

zde