Výsledky výběrového řízení ze dne 20. 6. 2013 na katedru tělesné výchovy

Dne .

Rozhodnutí pana děkana doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické ve výběrovém řízení katedry tělesné výchovy ze dne 20.6.2013.

zde