Rozhodnutí děkana z výběrového řízení 13.1.2014

Dne .

 

Rozhodnutí děkana na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci pro obsazení míst akademických pracovníků dne 13. 1. 2014.

rozhodnutí děkana