Rozhodnutí děkana z výběrového řízení 6. 3. 2014

Dne .

Rozhodnutí pana děkana k výběrovému řízení na katedru románských jazyků.

rozhodnutí