Výsledky výběrového řízení na katedru sociálních studií a speciální pedagogiky

Dne .

Výsledky výběrového řízení na katedru sociálních studií a speciální pedagogiky najdete v přiloženém Rozhodnutí pana děkana.

Rozhodnutí děkana