Semináře z didaktiky matematiky

Dne .

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje zve na semináře z didaktiky matematiky:

20. 4.  2015 - VYUŽITÍ HLASOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SMART RESPONSE V MATEMATICE
Mgr. Dana Kalousková (ZŠ Hodkovice n/M)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty
Anotace: Seznámení s hlasovacím systémem Smart Response. Vložení seznamu žáků, anonymní režim. Vytvoření testu, vkládání jednotlivých otázek, přiřazení správných odpovědí. Průběh hlasování, možnosti hodnocení, export výsledků. Zařazení do hodiny matematiky. Praktická ukázka testů a hlasování, zkušenosti.

4. 5. 2015 - INTERAKTIVITA VE VÝUCE MATEMATIKY
doc. RNDr. Jana Příhonská + studenti (FP TU v Liberci)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty
Anotace: S ohledem na zapojení moderních výukových prostředků také v matematice se v současné době stávají velmi rozšířené interaktivní tabule. Díky bohaté galerii připravených obrázků, animací, galerii flashových objektů, efektů či cvičení je možno využívat ve značné míře mezipředmětových vztahů a aplikovat matematiku do různých oblastí. V této souvislosti je výhodou využití zpracovaných interaktivních učebnic některých nakladatelství. V semináři podáme přehled o možnostech využívání různých více či méně známých vzdělávacích portálů s ohledem na využívání ICT ve výuce matematiky a budou představeny náměty her pro interaktivní tabuli využitelné na druhém, resp. třetím stupni škol.

18. 5. 2015 - ČÍSLO JAKO OPERÁTOR ZMĚNY V PROSTŘEDÍ KROKOVÁNÍ A SCHODY
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (UK Praha)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty, pro učitelky MŠ
Anotace: Jednou z didakticky náročných oblastí matematiky jsou slovní úlohy. Často žáci, ani učitele tuto oblast nemají rádi a dokazují to výroky: "Nikdy nevím, co mám s těmi čísly dělat." Nebo "Nikdy nevím, jaký vzorec mám použít na vyřešení úlohy." Čísla ve slovních úlohách se vyskytují v různých ukotveních: číslo jako počet, adresa, operátor porovnání, operátor změny,.. Z mnohých výzkumů vyplývá, že úlohy čistě operátorové jsou pro žáky obtížné. Na 2. stupni pak žáci mají problémy se slovními úlohami o rychlosti, společné práci. Řešením těchto problémů by mohlo být zavedení takových matematických prostředí, kde se operátorové situace vyskytují. A dvě z nich jsou prostředí sobě blízká: Krokování a Schody. Prezentovány budou ukázky úloh od 1. až po 5. ročník s výhledem do 6. ročníku ZŠ.

Semináře se budou konat vždy v pondělí od 14.15 hodin v Kabinetu didaktiky matematiky
(nová budova G Technické univerzity v Liberci, Univerzitní nám. 1410/1, 4. patro, č. dv. G4061).

Leták