Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2015

Dne .

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Fakultou sociálních věd UK v Praze pořádají ve dnech 15.–17. dubna konferenci s tématem "Útěky z nesvobody – válečné knihy a časopisy pro děti a mládež (1939–1945)".

Konferenční dny:
středa 15. dubna od 8.50 hodin – konferenční sál knihovny, 2. patro,
čtvrtek 16. dubna od 10.00 hodin – konferenční sál knihovny, 2. patro,
pátek 17. dubna – exkurze do synagogy a Krajské vědecké knihovny v Liberci

Podrobné informace naleznete zde