Informace pro podávání žádostí do Fondu mobilit TUL 2015 – 2. Kolo

Dne .

Uzávěrka:  29.5.2015

  1. Platná Směrnice rektora  2/2013   prošla revizí  01  16.3.2015!
  2. U žádostí  o grant na účast na konferenci  přiložte, prosím, vytištěnou úvodní stránku konference a případně stránku, kde je stanoveno vložné. Uveďte  www stránku konference.
  3. NOVĚ je možno v r. 2015 žádat o Cestovní grant na příjezd zahraničního odborníka (přednáškový pobyt, VaV pobyt, apod.)  nebo studenta DSP.  Vše uvedeno ve Směrnici rektora. Žadatelem je vedoucí pracoviště, kde by se pobyt měl realizovat.
  4. Žádosti s požadovanými přílohami  odevzdávejte na Odd. pro vědu a výzkum (7.patro IC). Prosím neposílat jako pdf e-mailem.
      
     1 x originál  + 1  x kompletní kopie