Život na hranicích v letech 1945-1989

Dne .

Katedra historie pořádá XXV. ročník semináře Česko-slovenské vztahy pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře a širokou veřejnost.

Seminář se uskuteční 19. - 21. 8. 2015 v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec), posluchárna G313 (3. patro).

Program
Přihláška