Vědění jako cesta k jinakosti

Dne .

Katedra sociálních studii a speciální pedagogiky FP TUL pořádá
Odborný workshop 2015 konaný v rámci udržitelnosti projektu
Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice

Termín konání:   13. listopadu 2015, od 9.00-13:30 hod.
Místo konání:      budova G Technické univerzity v Liberci – aula

Program