DODATEČNÉ VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne .


V souladu s § 49, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se vyhlašuje pouze pro uchazeče, kteří v akademickém roce 2014/15 úspěšně absolvovali dva semestry navazujícího magisterského studia v programu Speciální pedagogika a získali tak minimálně 40 kreditů (nutno doložit výpisem o studiu potvrzeným studijním oddělením).

Dodatečné vyhlášení přijímacího řízení