Vyhlášení výběrového řízení na místa zahraničních studijních pobytů a zahraničních pracovních stáží

Dne .

Děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci vyhlašuje pro studenty FP TU v Liberci výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů a zahraničních pracovních stáží v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2016/2017. Pro podrobnější informace vyhlášení výběrového řízení viz [pdf] soubor.

Veškeré informace o aktuální nabídce (ke dni vyhlášení výběrového řízení) zahraničních studijních pobytů vyplývajících z platných inter-institucionálních smluv (u pracovních stáží není inter-institucionální smlouva podmínkou) naleznete v tabulce přiloženého [xls] souboru, v [pdf] souboru je uveden přehled partnerských univerzit (případně jejich jednotlivých fakult) FP TU v Liberci.

Daniela Bímová, Fakultní Erasmus+ koordinátorka

xls

vyhlášení

seznam univerzit