Zahajovací mítink projektu Prameny spojují/Quellen verbinden

Dne .

Prameny spojují/Quellen verbinden je projekt Česko-saské spolupráce, jehož cílem je v přeshraničním měřítku se zabývat ekologií, geografií, hydrologií, hospodářským využitím a ochranou pramenů a pramenných oblastí na území Lužického zlomu. Projekt dále akcentuje environmentální vzdělávání, mobilitu odborníků i studentů a transfer know-how mezi ČR a Saskem. Na zahajovacím mítinku, který se uskuteční 17. 3. 2016 v 9:00h v aule a její předsálí (3. patro, budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) budou mít studenti i zájemci z řad veřejnosti možnost se blíže seznámit s obsahem projektu a možnostmi zapojení do něj. Studentům projekt nabízí možnost odborného růstu v oblasti fyzické a humánní geografie, hydrologie a ekologie pramenných oblastí, atraktivní mohou být i zkušenosti s prací v mezinárodním vědeckém týmu.