„Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945-1989.

Dne .

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR,
v.v.i.,
Ústavem politických vied SAV
a Severočeským muzeem v Liberci

pořádá ve dnech 17. – 19. srpna 2016 XXVI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře seminář

„Nechtění spoluobčané“
Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945-1989
(v rámci pětiletého cyklu Československo v letech 1945-1989)

XXVI. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 313 (3. patro).

Pozvánka
Program
Přihláška