Schůzka sdružení Didacticae bohemicae orbis

Dne .

Vědecké konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy předchází schůzka sdružení Didacticae bohemicae orbis.
Setkání pořádá 21. 9. 2016 od 13:00 Katedra českého jazyka a literatury na FP TUL. Jednání se uskuteční v budově P.

Jde o pokračování pravidelných setkání didaktiků českého jazyka a literatury, která se soustředí na problémy oborové didaktiky v pregraduální přípravě učitelů na vysokých školách.

Program jednání a další informace budou zveřejněny v průběhu června.

Jménem organizátorů
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Mgr. Jarmila Sulovská
Mgr. Kateřina Váňová, zástupce vedoucího KCL