Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy

Dne .

Jazykovědná část konferenčního jednání je věnována prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., u příležitosti jeho významného životního jubilea.
Tématem jazykovědné sekce je STRUKTURA V JAZYCE, JAZYK V KOMUNIKACI.

Vzhledem k velkému počtu přihlášek bude jazykovědná část konference probíhat jak ve čtvrtek 22. září, tak v pátek 23. září.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM JAZYKOVĚDNÉ SEKCE JE K DISPOZICI ZDE
(Aktualizace 7. 6. 2016).

 

Literárněvědná část konferenčního jednání je věnována doc. PhDr. Evě Štědroňové, CSc., a doc. PhDr. Haně Šmahelové, CSc., u příležitosti jejich významných životních jubileí.
Tématem literárněvědné sekce je NESAMOZŘEJMOST LITERÁRNÍ VĚDY.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM LITERÁRNĚVĚDNÉ SEKCE JE K DISPOZICI ZDE

(ve formátu pdf, průběžně aktualizován).