Pozvánka na imatrikulace

Dne .

Pro studenty 1. ročníků pozvánka na imatrikulaci a vyhlášení děkanského volna.

pozvánka

děkanské volno