Biorytmy v našem životě

Dne .

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky pořádá přednášku MUDr. M. Holuba na téma Biorytmy v našem životě.

Přednáška se uskuteční v sobotu 5. 3. 2016 od 11:30 hodin v učebně P200 (budova P, Komenského 314/2, Liberec).

Využití znakového jazyka pro pedagogiku

Dne .

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky pořádá přednášku Bc. K. Redlicha na téma Využití znakového jazyka pro pedagogiku.

Přednáška se uskuteční v pátek 4. 3. 2016 od 13:00 hodin v učebně P100 (budova P, Komenského 314/2, Liberec).

Vernisáž výstavy - ŽIDÉ V GULAGU

Dne .

Ústav pro studium totálních režimů a katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci si Vás dovolují pozvat dne 8. března 2016 od 18 hodin na vernisáž výstavy Židé v Gulagu.

Výstava se uskuteční v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1) Technické univerzity v Liberci.

Součástí vernisáže bude tematická přednáška autora výstavy Mgr. Jana Dvořáka, PhD. o perzekuci československých Židů v sovětských táborech Gulagu v průběhu druhé světové války.

Pozvánka

Zahajovací mítink projektu Prameny spojují/Quellen verbinden

Dne .

Prameny spojují/Quellen verbinden je projekt Česko-saské spolupráce, jehož cílem je v přeshraničním měřítku se zabývat ekologií, geografií, hydrologií, hospodářským využitím a ochranou pramenů a pramenných oblastí na území Lužického zlomu. Projekt dále akcentuje environmentální vzdělávání, mobilitu odborníků i studentů a transfer know-how mezi ČR a Saskem. Na zahajovacím mítinku, který se uskuteční 17. 3. 2016 v 9:00h v aule a její předsálí (3. patro, budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) budou mít studenti i zájemci z řad veřejnosti možnost se blíže seznámit s obsahem projektu a možnostmi zapojení do něj. Studentům projekt nabízí možnost odborného růstu v oblasti fyzické a humánní geografie, hydrologie a ekologie pramenných oblastí, atraktivní mohou být i zkušenosti s prací v mezinárodním vědeckém týmu.

 

Promoce FP TUL 18. 2. 2016

Dne .

Promoce fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické se budou konat 18. 2. 2016 v 9:00 a 11:00 hodin na budově G.
Přesný harmonogram běhů bude uveřejněn v pozvánce po skončení SZZ.