Fyzikální jarmark

Dne .

V rámci předmětu Fyzika v přírodovědě (pro učitelské studium pro první stupeň ZŠ) bude paní RNDr. Vladimíra Erhartová pořádat

Fyzikálni jarmark pro děti z prvního stupně ZŠ, který se bude konat v úterý 12. 1. 2016 v prostoru před aulou v budově G (3. patro) od 8:30 do 11:30 hodin.

Děti se budou bavit zkoušením fyzikálních pokusů připravených spolu se studentkami učitelství, které chodí na vyučovaný předmět.

Akce se koná poněkolikáté, poprvé však v prostorách Technické univerzity v Liberci.

Výběrové řízení programu Erasmus+ pro mobility zaměstnanců na akademický rok 2016-2017

Dne .

Děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční mobility zaměstnanců – výukové pobyty a školení - na akademický rok 2016/2017.

Vedoucí kateder a katedrální Erasmus+ koordinátory prosíme o výběr 1 vhodného interního akademického pracovníka a 1 náhradníka pro výukové mobility, ev. školení. Jména 2 uchazečů o zahraniční mobility společně s uvedením cílové univerzity a Erasmus ID kódu instituce, ev. předpokládaného období výjezdu (zimní či letní semestr akad. roku 2016/2017) daného uchazeče zašlete za katedru nejpozději do 8.1.2016 do 12:00 hodin na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Veškeré informace o aktuální nabídce (ke dni vyhlášení výběrového řízení) zahraničních výukových pobytů a školení vyplývajících z platných inter-institucionálních smluv (u školení není inter-institucionální smlouva podmínkou) naleznete v tabulce přiloženého souboru.

Pravidla výběru zaměstnanců ve výběrovém řízení pro zahraniční výukové mobility a pro školení v akad. roce 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+ jsou následující:

O výběru kandidátů pro zahraniční výukové mobility, ev. pro školení rozhoduje vedoucí příslušné katedry, ev. katedrální Erasmus+ koordinátor. Pro další informace viz „VÝUKOVÝ POBYT - Kvalifikační podmínky“ a „ŠKOLENÍ - Kvalifikační podmínky“ na http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus po přihlášení zaměstnance do systému.

Školení – informace:

Pro uskutečnění mobility školení, není-li přijímající institucí vysokoškolská instituce, není potřeba podepsaná inter-institucionální smlouva, dostačující je podepsaný „Program školení“ naší a partnerskou institucí, školním zařízením, apod.

Seznam kandidátů pro zahraniční zaměstnanecké mobility bude zveřejněn na fakultním webu za 1 týden po uzavření výběrového řízení.

Účinnost: od 10.12.2015
za správnost: Mgr. Daniela Bímová, Ph.D., Fakultní koordinátorka programu Erasmus+

Vyhlášení výběrového řízení na místa zahraničních studijních pobytů a zahraničních pracovních stáží

Dne .

Děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci vyhlašuje pro studenty FP TU v Liberci výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů a zahraničních pracovních stáží v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2016/2017. Pro podrobnější informace vyhlášení výběrového řízení viz [pdf] soubor.

Veškeré informace o aktuální nabídce (ke dni vyhlášení výběrového řízení) zahraničních studijních pobytů vyplývajících z platných inter-institucionálních smluv (u pracovních stáží není inter-institucionální smlouva podmínkou) naleznete v tabulce přiloženého [xls] souboru, v [pdf] souboru je uveden přehled partnerských univerzit (případně jejich jednotlivých fakult) FP TU v Liberci.

Daniela Bímová, Fakultní Erasmus+ koordinátorka

xls

vyhlášení

seznam univerzit

8. ADVENTNÍ KONCERT

Dne .

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
vás srdečně zve na

8. adventní koncert

ve čtvrtek 17. 12. 2015 v 18 hodin v aule budovy “G“ Technické univerzity v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1.

Pozvánku naleznete na stránkách https://www.fp.tul.cz/

Malá retribuce: spravedlnost i bezpráví

Dne .

Katedra historie TUL a její studující Vás zvou na přednášku z cyklu Absolventi KHI ve světě vědy.

Přednáška se uskuteční 8. 12. 2015 v 18:00 hodin v knihovně Severočeského muzea (Masarykova 11, Liberec).

Přednáší: Mgr. Pavel Kmoch
Leták

Vánoce 2015 - Výstava výtvarných prací a vánoční koncert studentů KPV

Dne .

Studenti katedry primárního vzdělávání FP TUL připravili výstavu výtvarných prací a koncert s vánoční tématikou pod vedením pedagogů výtvarného, hudebního, dramatického oddělení a oddělení českého jazyka a literatury.

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí na chvíli "zastavit" v hektickém předvánočním období v úterý 15. 12. 2015 v 16.30 v aule budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec),  3. patro.

Pozvánka