Konference KVALITA ŽIVOTA 2015

Dne .

Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci
KVALITA ŽIVOTA 2015, která se bude konat 2. a 3. prosince 2015 v Liberci,

pod záštitou děkana fakulty
doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a
prezidenta České geografické společnosti
prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.

Cílem konference je vytvoření platformy pro diskuzi českých a slovenských odborníků, věnujících se jednomu z nejvýznamnějších konceptů, popisujících současnou společnost. Druhým cílem je prezentace výsledků práce pracovišť z různých oborů.

Konference proběhne v budově G Technické univerzity v Liberci (Univerzitní náměstí1410/1, Liberec) v zasedací místnosti, 4. podlaží.

Spoluorganizátorem konference za Technickou univerzitu v Liberci je RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Další informace o konferenci

Program konference

 

American Dream... or... Dream American

Dne .

Katedra anglického jazyka Vás tímto srdečně zve na přednášku Mgr. Aleksandry Matusiak z Univerzity of Łódź v rámci přednáškového cyklu Culture Talks.

Přednáška se uskuteční 30. 11. 2015 v 10:40 hod. v budově S TUL (Sokolská 8), učebna S5B v 5. patře.
Pozvánka

Rodinné podnikání ve vlnařském průmyslu. Příspěvek k dějinám podnikatelských rodin v severních Čechách.

Dne .

Katedra historie a její studujicí Vás zvou na přednášku
Rodinné podnikání ve vlnařském průmyslu. Příspěvek k dějinám podnikatelských rodin v  severních Čechách.

Přednáška se uskuteční dne 10. 11. 2015 v 18.00 hod v budově S, TUL (Sokolská ul.), učebna S4b.

Přednáší:   Mgr. Simona Nosková
Moderuje:  PhDr. Miloslava Melanová
Pozvánka

Přednáška a představení knihy Arabské jaro doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc

Dne .

Katedra filosofie FP TUL Vás tímto srdečně zve na přednášku a představení knihy Arabské jaro doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 19. 11. 2015 v 18.00 hod v knihkupectví u Fryče.

Anotace přednášky:
Přednáška se bude věnovat rozboru příčin a důsledků protestního hnutí v mnoha státech severní Afriky a Blízkého východu označovaného západními médii jako Arabské jaro. Celé téma bude přiblíženo z širší perspektivy a pozornost bude věnována i roli evropských států, kolonialismu a náboženských skupin na vznik tzv. Arabského jara, jeho průběh a výsledek.

 

 

"The Global Economic and Political Conflicts” - přednáška prof. Jerryho Harrise (Chicago, USA)

Dne .

Katedra filosofie FP TUL pořádá přednášku Jerryho Harrise (Chicago, USA) "The Global Economic and Political Conflicts", která se uskuteční ve čtvrtek 5.11.2015 v 16:10 v učebně G312 (budova G, Univerzitní náměstí 1410/1) - 3. patro.

Anotace přednášky:
The main concern of the lecture is how changes in production and finance have affected the relations of production and the character of the capitalist class. Of course one can’t examine capital without examining labor. A starting point is to distinguish the multi-national economic system from the newly emerged transnational system. The prior capitalist world structure was firmly based in nation-centric economic relationships. The majority of assets, employment and sales of corporations were inside their country of origin. These monopolies competed with other national monopolies for world markets through exports and access to resources in the Third World. Changes in production and finance have created a new era in the world capitalist system. Fundamental aspects have stayed the same; the production of surplus value, the exploitation of labor, uneven development, competition, and so on. But the manner in which these unfold and are expressed take different forms. Fundamental to the current forms of expression has been the technological revolution in digital electronics, communication and transportation. Just as mercantile capitalism produced colonialism and industrial capitalism produced imperialism, information technology has given us globalization.