Pozvánka na promoce 11. 9. 2015

Dne .

Srdečně Vás zveme na promoce FP TUL, které se konají 11. 9. 2015 v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hodin v Aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec).

POZVÁNKA - podrobnější informace

Život na hranicích v letech 1945-1989

Dne .

Katedra historie pořádá XXV. ročník semináře Česko-slovenské vztahy pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře a širokou veřejnost.

Seminář se uskuteční 19. - 21. 8. 2015 v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec), posluchárna G313 (3. patro).

Program
Přihláška

Pozvánka na křest knih - Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Markéta Pánková

Dne .

Tímto jste srdečně zváni dne 1. 6. 2015 od 18:45 do Oblastní galerie v Liberci na křest knih:

UČITEL VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ
Tomáš Kasper, Markéta Pánková a spol.

Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století.
Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Mimo jiné tematizuje problematiku počátků učitelského vzdělávání v centru pedagogického filantropismu – v německých zemích – a zabývá se rovněž příklady vlivu myšlenek filantropismu ve vybraných zemích Evropy.
Pozvánka

MEZIVÁLEČNÁ ŠKOLSKÁ REFORMA V ČESKOSLOVENSKU
Markéta Pánková, Dana Kasperová, Tomáš Kasper a spol.

Tato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské“ reformy.
V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí.
Druhá část publikace rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR – pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.
Pozvánka

Informace pro podávání žádostí do Fondu mobilit TUL 2015 – 2. Kolo

Dne .

Uzávěrka:  29.5.2015

  1. Platná Směrnice rektora  2/2013   prošla revizí  01  16.3.2015!
  2. U žádostí  o grant na účast na konferenci  přiložte, prosím, vytištěnou úvodní stránku konference a případně stránku, kde je stanoveno vložné. Uveďte  www stránku konference.
  3. NOVĚ je možno v r. 2015 žádat o Cestovní grant na příjezd zahraničního odborníka (přednáškový pobyt, VaV pobyt, apod.)  nebo studenta DSP.  Vše uvedeno ve Směrnici rektora. Žadatelem je vedoucí pracoviště, kde by se pobyt měl realizovat.
  4. Žádosti s požadovanými přílohami  odevzdávejte na Odd. pro vědu a výzkum (7.patro IC). Prosím neposílat jako pdf e-mailem.
      
     1 x originál  + 1  x kompletní kopie