Dny GIS Liberec 2015

Dne .

V termínu 18.–20. 11. 2015 proběhne v pořadí již 15. ročník akce s názvem Dny GIS Liberec 2015, letos ve znamení aktuálního tématu "Voda v krajině". Zajímá-li vás, jak s tímto tématem pracují geografové na TUL, krajském úřadě, magistrátu, u hasičů a dalších organizací, zavítejte v uvedených termínech do foyer před aulou budovy G ve třetím patře, kde budou probíhat praktické ukázky a bude možné si vše vyzkoušet.
Součástí akce jsou také dvě večerní přednášky, jedna s tématem vody od Ing. Miroslava Rychtaříka ze Státní plavební správy a druhá o suchu od Mgr. Radka Tomšů z ČHMÚ.


Akce je součástí mezinárodního dne geografických informačních systémů GISDay.
Více informací a program na stránkách www.dnygis.cz.

Příběhy míst

Dne .

Zajímáte se o historii míst, názvosloví, víte kde hledat informace nebo znáte oblast od Lužických hor po západní část Krkonoš?
Zapojte se do projektu "Příběhy míst" a vyhrajte faksimili vybrané turistické mapy od libereckého kartografa Josefa Matouscheka (1867–1945).

Projekt je zaměřen na sběr vrcholů uvedených na Speciální mapě Ještědských a Jizerských hor z roku 1927 a především příběhů a historických souvislostí, které se váží k jejich názvům nebo místům samotným.

Soutěžit můžete od 12. 10. do 31. 12. 2015 na stránkách mapy.fp.tul.cz/pribehymist, kde najdete podrobná pravidla a další informace o projektu.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na přelomu ledna a února 2016 v prostorách Technické univerzity v Liberci.

Vědění jako cesta k jinakosti

Dne .

Katedra sociálních studii a speciální pedagogiky FP TUL pořádá
Odborný workshop 2015 konaný v rámci udržitelnosti projektu
Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice

Termín konání:   13. listopadu 2015, od 9.00-13:30 hod.
Místo konání:      budova G Technické univerzity v Liberci – aula

Program

Přednáška - „Životospráva - cesta ke zdraví“

Dne .

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky (FP TUL) zve na přednášku MUDr. Miroslava Holuba na téma

Životospráva – cesta ke zdraví

Pohled na optimální pitný režim, vhodné stravování a harmonické dýchání z pohledu východní medicíny

Kdy: sobota 17. 10. 2015   v 11.00 hodin
Kde: budova „G“ TU v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1, učebna G315, 3. patro