Vědění jako cesta k jinakosti

Dne .

Katedra sociálních studii a speciální pedagogiky FP TUL pořádá
Odborný workshop 2015 konaný v rámci udržitelnosti projektu
Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice

Termín konání:   13. listopadu 2015, od 9.00-13:30 hod.
Místo konání:      budova G Technické univerzity v Liberci – aula

Program

Přednáška - „Životospráva - cesta ke zdraví“

Dne .

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky (FP TUL) zve na přednášku MUDr. Miroslava Holuba na téma

Životospráva – cesta ke zdraví

Pohled na optimální pitný režim, vhodné stravování a harmonické dýchání z pohledu východní medicíny

Kdy: sobota 17. 10. 2015   v 11.00 hodin
Kde: budova „G“ TU v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1, učebna G315, 3. patro

Pozvánka na promoce 11. 9. 2015

Dne .

Srdečně Vás zveme na promoce FP TUL, které se konají 11. 9. 2015 v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hodin v Aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec).

POZVÁNKA - podrobnější informace

Život na hranicích v letech 1945-1989

Dne .

Katedra historie pořádá XXV. ročník semináře Česko-slovenské vztahy pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře a širokou veřejnost.

Seminář se uskuteční 19. - 21. 8. 2015 v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec), posluchárna G313 (3. patro).

Program
Přihláška