Připravenost Rakouska-Uherska ve výrobě střelných zbraní na světovou válku

Dne .

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá přednáškový cyklus pro akademickou obec a veřejnost:

„100 let po Velké válce

Přednáška se uskuteční ve středu 1. října 2014 v 16.30 hod.v Krajské vědecké knihovně v Liberci (malý sál, 4. patro).
Přednáší: Prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc.

VSTUP VOLNÝ !!!

Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice

Dne .

Dne 14. listopadu 2014 se konají odborné workshopy v rámci udržitelnosti projektu - Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice.
Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2. patro, velký sál a přísálí.
Program

Pozvánka na promoce 25.9.2014

Dne .

Srdečně Vás zveme na promoce FP TUL, které se poprvé konají v nové aule na budově G.
Maximální počet vstupenek 5ks na osobu.

POZVÁNKA - podrobnější informace

Prázdninová nabídka Dětského koutku

Dne .

Nemáte už dovolenou nebo má vaše školka přes léto zavřeno a vy nemáte kam dát své ratolesti?

Nabízíme Vám v letním období hlídání nejen pro děti mladší šesti let, ale i děti mladšího školního věku. Součástí péče o děti je program výchovné činnosti (např. hudební, výtvarná, nebo tělesná činnost, rozvoj mateřského jazyka apod.).

Prázdniny 2014

ROZHODNUTÍ o obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci

Dne .

V souladu s §77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a podle čl. 2 odst. 9 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci a na základě Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci ze dne 5. 5. 2014 vydává děkan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 18. 3. 2014 na výkon funkce: vedoucí katedry.

Rozhodnutí o obsazení míst