Pozvánka na křest knih - Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Markéta Pánková

Dne .

Tímto jste srdečně zváni dne 1. 6. 2015 od 18:45 do Oblastní galerie v Liberci na křest knih:

UČITEL VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ
Tomáš Kasper, Markéta Pánková a spol.

Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století.
Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Mimo jiné tematizuje problematiku počátků učitelského vzdělávání v centru pedagogického filantropismu – v německých zemích – a zabývá se rovněž příklady vlivu myšlenek filantropismu ve vybraných zemích Evropy.
Pozvánka

MEZIVÁLEČNÁ ŠKOLSKÁ REFORMA V ČESKOSLOVENSKU
Markéta Pánková, Dana Kasperová, Tomáš Kasper a spol.

Tato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské“ reformy.
V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí.
Druhá část publikace rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR – pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.
Pozvánka

Informace pro podávání žádostí do Fondu mobilit TUL 2015 – 2. Kolo

Dne .

Uzávěrka:  29.5.2015

  1. Platná Směrnice rektora  2/2013   prošla revizí  01  16.3.2015!
  2. U žádostí  o grant na účast na konferenci  přiložte, prosím, vytištěnou úvodní stránku konference a případně stránku, kde je stanoveno vložné. Uveďte  www stránku konference.
  3. NOVĚ je možno v r. 2015 žádat o Cestovní grant na příjezd zahraničního odborníka (přednáškový pobyt, VaV pobyt, apod.)  nebo studenta DSP.  Vše uvedeno ve Směrnici rektora. Žadatelem je vedoucí pracoviště, kde by se pobyt měl realizovat.
  4. Žádosti s požadovanými přílohami  odevzdávejte na Odd. pro vědu a výzkum (7.patro IC). Prosím neposílat jako pdf e-mailem.
      
     1 x originál  + 1  x kompletní kopie

Konference Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systému

Dne .

Ve dnech 1. -  2. června 2015 pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR mezinárodní konferenci k problematice dějin, výchovy a vzdělávání pod názvem Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů.

Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL po dobu své existence pořádá konference, které jsou zaměřeny k několika obecnějším okruhům: multikulturní výchova a výchova k evropanství, environmentální výchova, reformní pedagogika a dějiny školství a výchovy, současná školská reforma, vzdělávání pedagogů volného času.

Šíře témat odráží odborné zaměření pracovníků katedry i šíři pedagogické činnosti, v níž kromě vzdělávání učitelů má v současnosti stejně významné postavení i vzdělávání pedagogů volného času

Konferenci udělil osobní záštitu PhDr. Marcel Chládek, MBA., ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Místo konání konference: Liberec, Univerzitní náměstí 1410/1, 3. patro, aula

Program konference

Stíny Hirošimy a Nagasaki. Sedmdesát let poté - Druhá světová válka, životy předků a potomků.

Dne .

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL pořádá       dne 13. 5. 2015 v 16.30 přednášku

"STÍNY HIROŠIMY A NAGASAKI
Sedmdesát let poté – Druhá světová válka, životy předků a potomků“

Pozoruhodná osobnost nejen svého rodu si zvolila vojenskou dráhu a prožila kariéru, jakou nikdo z Clam-Gallasů nepoznal.

Přednáší:        PhDr. Michal Ulvr, Ph.D. (Katedra historie FP TUL)
Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci (malý sál, 4. patro)

Pozvánka

 

REKTORSKÝ DEN

Dne .

Podle harmonogramu výuky pro AR 2014/2015 se ve středu         13. května 2015 uskuteční rektorský den, ve kterém budou katedrou tělesné výchovy FP TUL uspořádány sportovní akce.

V tento den se ruší výuka.

Program ke stažení zde.

Oznámení