REKTORSKÝ DEN

Dne .

Podle harmonogramu výuky pro AR 2014/2015 se ve středu         13. května 2015 uskuteční rektorský den, ve kterém budou katedrou tělesné výchovy FP TUL uspořádány sportovní akce.

V tento den se ruší výuka.

Program ke stažení zde.

Oznámení

Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2015

Dne .

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Fakultou sociálních věd UK v Praze pořádají ve dnech 15.–17. dubna konferenci s tématem "Útěky z nesvobody – válečné knihy a časopisy pro děti a mládež (1939–1945)".

Konferenční dny:
středa 15. dubna od 8.50 hodin – konferenční sál knihovny, 2. patro,
čtvrtek 16. dubna od 10.00 hodin – konferenční sál knihovny, 2. patro,
pátek 17. dubna – exkurze do synagogy a Krajské vědecké knihovny v Liberci

Podrobné informace naleznete zde

INTEGRATIVNÍ PŘÍSTUP V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Dne .

Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá konferenci s mezinárodní účastí konanou při příležitosti 25. výročí oslav FP TUL pod záštitou děkana fakulty doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.

Termín konání: 17. a 18. června 2015

Místo konání:    budova K Technické univerzity v Liberci, Třída 1. máje  870/14 (v blízkosti Soukenného náměstí)
                         mapu můžete otevřít zde

Záměrem konference je vzájemné setkání pracovníků, doktorandů a studentů pedagogických fakult s diskuzí o integrativních přístupech v rámci primárního vzdělávání.

 Podrobné informace ke konferenci

Pozvánka

Přihláška

Semináře z didaktiky matematiky

Dne .

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje zve na semináře z didaktiky matematiky:

20. 4.  2015 - VYUŽITÍ HLASOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SMART RESPONSE V MATEMATICE
Mgr. Dana Kalousková (ZŠ Hodkovice n/M)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty
Anotace: Seznámení s hlasovacím systémem Smart Response. Vložení seznamu žáků, anonymní režim. Vytvoření testu, vkládání jednotlivých otázek, přiřazení správných odpovědí. Průběh hlasování, možnosti hodnocení, export výsledků. Zařazení do hodiny matematiky. Praktická ukázka testů a hlasování, zkušenosti.

4. 5. 2015 - INTERAKTIVITA VE VÝUCE MATEMATIKY
doc. RNDr. Jana Příhonská + studenti (FP TU v Liberci)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty
Anotace: S ohledem na zapojení moderních výukových prostředků také v matematice se v současné době stávají velmi rozšířené interaktivní tabule. Díky bohaté galerii připravených obrázků, animací, galerii flashových objektů, efektů či cvičení je možno využívat ve značné míře mezipředmětových vztahů a aplikovat matematiku do různých oblastí. V této souvislosti je výhodou využití zpracovaných interaktivních učebnic některých nakladatelství. V semináři podáme přehled o možnostech využívání různých více či méně známých vzdělávacích portálů s ohledem na využívání ICT ve výuce matematiky a budou představeny náměty her pro interaktivní tabuli využitelné na druhém, resp. třetím stupni škol.

18. 5. 2015 - ČÍSLO JAKO OPERÁTOR ZMĚNY V PROSTŘEDÍ KROKOVÁNÍ A SCHODY
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (UK Praha)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty, pro učitelky MŠ
Anotace: Jednou z didakticky náročných oblastí matematiky jsou slovní úlohy. Často žáci, ani učitele tuto oblast nemají rádi a dokazují to výroky: "Nikdy nevím, co mám s těmi čísly dělat." Nebo "Nikdy nevím, jaký vzorec mám použít na vyřešení úlohy." Čísla ve slovních úlohách se vyskytují v různých ukotveních: číslo jako počet, adresa, operátor porovnání, operátor změny,.. Z mnohých výzkumů vyplývá, že úlohy čistě operátorové jsou pro žáky obtížné. Na 2. stupni pak žáci mají problémy se slovními úlohami o rychlosti, společné práci. Řešením těchto problémů by mohlo být zavedení takových matematických prostředí, kde se operátorové situace vyskytují. A dvě z nich jsou prostředí sobě blízká: Krokování a Schody. Prezentovány budou ukázky úloh od 1. až po 5. ročník s výhledem do 6. ročníku ZŠ.

Semináře se budou konat vždy v pondělí od 14.15 hodin v Kabinetu didaktiky matematiky
(nová budova G Technické univerzity v Liberci, Univerzitní nám. 1410/1, 4. patro, č. dv. G4061).

Leták

 

 

EDUARD HRABĚ CLAM-GALLAS. Šlechtic o sobě aneb Život nejen vojenský.

Dne .

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá přednášku dr. Milana Svobody k 210. výročí narození hraběte Eduarda Clam-Gallase
(* 14. 3. 1805 Praha - † 17. 3. 1891 Vídeň).

Pozoruhodná osobnost nejen svého rodu si zvolila vojenskou dráhu a prožila kariéru, jakou nikdo z Clam-Gallasů nepoznal.

Přednáška se uskutečnív Krajské vědecké knihovně v Liberci ve středu 25. 3. 2015, 16.30 hodin, malý sál, 4. patro.