KONFERENCE - Kvalita života 2013

Dne .

 

Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci
KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci,

pod záštitou děkana fakulty
doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a
prezidenta České geografické společnosti
doc. RNDr. Tadeusza Siweka, CSc.

Konference proběhne v prostorách fakulty a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Spoluorganizátorem konference za Technickou univerzitu v Liberci je RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Program konference

 

Autoři Wiener Gruppe

Dne .

Přednáška se zabývá tvorbou "Wiener Gruppe", rakouské literární skupiny, která je v německém kontextu legendární, v českých končinách ovšem takřka neznámá. Autoři Wiener Gruppe položili už v padesátých letech základy tomu, co se dnes označuje jako multimediální a intermediální tvorba. Bořili hranice mezi hudbou a poezií, mezi obrazem a textem, pořádali provokativní jevištní performance, svérázným způsobem navázali na hnutí dada.
Host: dr. Pavel Novotný, katedra německého jazyka FP TUL.

Přednáška z cyklu Rakousko a české země/Československo v minulosti se uskuteční v úterý 10. 12. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci (malý přednáškový sál, 4. patro).

Pozvánka

 

Žité dějiny - cyklus pamětnických setkání. Setkání s významným historikem, prof. Robertem Kvačkem.

Dne .

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa pořádá cyklus setkávání s pamětníky pro akademickou obec a veřejnost „Žité dějiny".

Profesor Robert Kvaček,významný český historik působící v současnosti na katedře historie FP TUL bude vyprávět o místě sportu ve svém životě z pozice fanouška i aktivního sportovce.

Přednáška se uskuteční 20. 11. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně (přednáškový sál, 4. patro).

Jste srdečně zváni!

Pozvánka

 

Rakouský státní archiv ve Vídni a jeho pramenné zdroje k dějinám Liberecka

Dne .

host: Jan Kahuda, archivář Národního archivu Praha

V přednášce, která se uskuteční 12. 11. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně (přednáškový sál, 2. patro)  bude představen Rakouský státní archiv  ve Vídni jako instituce uchovávající klíčové prameny k českým dějinám, akcentováno bude období 1526-1918. Přednášející se bude zabývat dějinami archivu, jeho současnou strukturou a badatelskými možnostmi. Zároveň bude prezentovat nedávno připravený Původce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka.
Ve druhé části budou formou příkladů představeny některé prameny k dějinám Liberce a Liberecka uložené v tomto archivu.

pořádá: Rakouská knihovna ve spolupráci s TU v Liberci a RKF v Praze

 Plakát

Osvojování slovní zásoby při čtení v mateřském a cizím jazyce Dr. Denisa Bordag (Universität Leipzig)

Dne .

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL Vás zve v úterý 12. 11. 2013 od 10:40 hod (budova H, učebna H32, 3. patro) na přednášku zabývající osvojováním sémantických a gramatických vlastností nových slov během čtení. Představeny budou výsledky psycholingvistického projektu k danému tématu probíhajícímu na universitě v Lipsku. Přednáška bude zaměřena na osvojování základního významu substantiv a valence a (ne)pravidelnosti sloves rodilými a nerodilými mluvčími němčiny. Dalším těžištěm je integrace nových sémantických reprezentací do mentálního lexikonu.  Z hlediska metodologického bude představeno několik typů experimentů (self-paced reading,  semantic priming, Vocabulary Knowledge Scale atd.), které jsou v dané oblasti výzkumu používány.