Výstava - KOMUNIKACE

Dne .

Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
zvou Vás a Vaše přátele na výstavu

KOMUNIKACE

Práce studentů z Ústí nad labem a Liberce vzniklé na kurzech výtvarné tvorby
projektu MŠMT
"Výchova uměním jako komunikativní akt v širším sociálním kontextu"

 

Výstava bude zahájena 4. 12. 2013 v 17 hodin v Respiriu budovy „K" TUL, 1.máje 14, Liberec a potrvá do 16. 12. 2013.

Kulturní vystoupení posluchačů a pedagogů KVU PF UJEP a jejich hostů.

 Pozvánka

Den otevřených dveří 2013

Dne .

FPdenOtDveri

Společný program, který začíná v 11 hodin v tělocvičně v Harcově, potrvá cca do 12 hodin. Program bude zahrnovat prezentace o možnostech studia na FP TUL a zástupci fakulty budou během této doby odpovídat na případné dotazy zájemců o studium. Zároveň budou v prostorách před tělocvičnou instalovány stánky jednotlivých pracovišť, přítomní zástupci kateder budou připraveni uchazečům o studium přiblížit „své" obory i pracoviště (do 13 hodin). V případě zájmu návštěvníků DOD umožní studenti FP TUL, kteří s organizací akce pomáhají, návštěvu menzy, koleje či některých fakultních pracovišť.

KONFERENCE - Kvalita života 2013

Dne .

 

Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci
KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci,

pod záštitou děkana fakulty
doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a
prezidenta České geografické společnosti
doc. RNDr. Tadeusza Siweka, CSc.

Konference proběhne v prostorách fakulty a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Spoluorganizátorem konference za Technickou univerzitu v Liberci je RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Program konference

 

Autoři Wiener Gruppe

Dne .

Přednáška se zabývá tvorbou "Wiener Gruppe", rakouské literární skupiny, která je v německém kontextu legendární, v českých končinách ovšem takřka neznámá. Autoři Wiener Gruppe položili už v padesátých letech základy tomu, co se dnes označuje jako multimediální a intermediální tvorba. Bořili hranice mezi hudbou a poezií, mezi obrazem a textem, pořádali provokativní jevištní performance, svérázným způsobem navázali na hnutí dada.
Host: dr. Pavel Novotný, katedra německého jazyka FP TUL.

Přednáška z cyklu Rakousko a české země/Československo v minulosti se uskuteční v úterý 10. 12. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci (malý přednáškový sál, 4. patro).

Pozvánka

 

Žité dějiny - cyklus pamětnických setkání. Setkání s významným historikem, prof. Robertem Kvačkem.

Dne .

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa pořádá cyklus setkávání s pamětníky pro akademickou obec a veřejnost „Žité dějiny".

Profesor Robert Kvaček,významný český historik působící v současnosti na katedře historie FP TUL bude vyprávět o místě sportu ve svém životě z pozice fanouška i aktivního sportovce.

Přednáška se uskuteční 20. 11. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně (přednáškový sál, 4. patro).

Jste srdečně zváni!

Pozvánka