JAK SE TVOŘÍ MĚSTO - prezentace humanitního výzkumu PF a FUA TUL v letech 2010-2015

Dne .

Výstava probíhá od 1. 3. - 30. 4. 2016 v Experimentálním studiu (ZOO Liberec, Lidové sady, konečná tramvaje 2, 3).

Veřejná prezentace výzkumu se uskuteční společně s aktivisty ZOO a spolku Divizna na Den země (23. 4.), kdy se bude přednášet společně s architekty o filosofii krajiny a o jejím utváření.

Na adrese http://uloz.to/x7X1w2ow/vystava-tul-zip najdete zazipovaný soubor (cca 30 MB) výstavy o společném humanitním výzkumu TUL v letech 2010-2015 (PF TUL a FUA TUL).
V souboru naleznete PDF s texty popisek na panelech, JPG obrázky jednotlivých panelů pro prezentaci na webech a PDF plakát k tisku.

Tematické setkání „17. listopad 1939“

Dne .

Katedra historie ve spolupráci s obecně prospěšnou společností  Živá pamět si Vás dovolují pozvat na 

NA TEMATICKÉ SETKÁNÍ „17. LISTOPAD 1939“

Promítání dokumentárního filmu „Zvláštní akce Studenti“ o událostech 17. listopadu 1939.
Součástí je i diskuze s jedním z tvůrců dokumentu (Pavel Voves) a Dr. Vojmírem Srdečným, který byl jako jeden ze studentů zatčen a deportován do KT Sachsenhausen.

Kde: budově P, P 101 (Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov, budova P)

Kdy: 9. března 2016, od 9.30 hod.

Akce je určena všem studujícím, absolventům a sympatizantům katedry historie.

Více informací

Genderová problematika v postmoderně

Dne .

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky pořádá přednášku dr. J. Hausmann na téma Genderová problematika v postmoderně.

Přednáška se uskuteční v sobotu 19. 3. 2016 od 11:00 hodin v učebně P200 (budova P, Komenského 314/2, Liberec).

Biorytmy v našem životě

Dne .

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky pořádá přednášku MUDr. M. Holuba na téma Biorytmy v našem životě.

Přednáška se uskuteční v sobotu 5. 3. 2016 od 11:30 hodin v učebně P200 (budova P, Komenského 314/2, Liberec).

Využití znakového jazyka pro pedagogiku

Dne .

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky pořádá přednášku Bc. K. Redlicha na téma Využití znakového jazyka pro pedagogiku.

Přednáška se uskuteční v pátek 4. 3. 2016 od 13:00 hodin v učebně P100 (budova P, Komenského 314/2, Liberec).

Vernisáž výstavy - ŽIDÉ V GULAGU

Dne .

Ústav pro studium totálních režimů a katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci si Vás dovolují pozvat dne 8. března 2016 od 18 hodin na vernisáž výstavy Židé v Gulagu.

Výstava se uskuteční v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1) Technické univerzity v Liberci.

Součástí vernisáže bude tematická přednáška autora výstavy Mgr. Jana Dvořáka, PhD. o perzekuci československých Židů v sovětských táborech Gulagu v průběhu druhé světové války.

Pozvánka

Zahajovací mítink projektu Prameny spojují/Quellen verbinden

Dne .

Prameny spojují/Quellen verbinden je projekt Česko-saské spolupráce, jehož cílem je v přeshraničním měřítku se zabývat ekologií, geografií, hydrologií, hospodářským využitím a ochranou pramenů a pramenných oblastí na území Lužického zlomu. Projekt dále akcentuje environmentální vzdělávání, mobilitu odborníků i studentů a transfer know-how mezi ČR a Saskem. Na zahajovacím mítinku, který se uskuteční 17. 3. 2016 v 9:00h v aule a její předsálí (3. patro, budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) budou mít studenti i zájemci z řad veřejnosti možnost se blíže seznámit s obsahem projektu a možnostmi zapojení do něj. Studentům projekt nabízí možnost odborného růstu v oblasti fyzické a humánní geografie, hydrologie a ekologie pramenných oblastí, atraktivní mohou být i zkušenosti s prací v mezinárodním vědeckém týmu.