14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci

Dne .

Krajská vědecká knihovna ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a Fakultou sociálních věd UK v Praze pořádá 14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci, která se uskuteční 7. a 8. dubna 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, Velký konferenční sál (2. patro).

Pozvánka
Plakát

Film Mami! - 1. promítání Akademického filmového klubu FP TUL

Dne .

Komora studentů AS FP TUL vás zve na 1. promítání Akademického filmového klubu FP TUL - filmu Mami!
Promítání se uskuteční 22. března 2016 od 20:00 v aule (3. patro) budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1.

Úvodní slovo k tématu ADHD: PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.

Vstup zdarma.

Leták

JAK SE TVOŘÍ MĚSTO - prezentace humanitního výzkumu PF a FUA TUL v letech 2010-2015

Dne .

Výstava probíhá od 1. 3. - 30. 4. 2016 v Experimentálním studiu (ZOO Liberec, Lidové sady, konečná tramvaje 2, 3).

Veřejná prezentace výzkumu se uskuteční společně s aktivisty ZOO a spolku Divizna na Den země (23. 4.), kdy se bude přednášet společně s architekty o filosofii krajiny a o jejím utváření.

Na adrese http://uloz.to/x7X1w2ow/vystava-tul-zip najdete zazipovaný soubor (cca 30 MB) výstavy o společném humanitním výzkumu TUL v letech 2010-2015 (PF TUL a FUA TUL).
V souboru naleznete PDF s texty popisek na panelech, JPG obrázky jednotlivých panelů pro prezentaci na webech a PDF plakát k tisku.

Tematické setkání „17. listopad 1939“

Dne .

Katedra historie ve spolupráci s obecně prospěšnou společností  Živá pamět si Vás dovolují pozvat na 

NA TEMATICKÉ SETKÁNÍ „17. LISTOPAD 1939“

Promítání dokumentárního filmu „Zvláštní akce Studenti“ o událostech 17. listopadu 1939.
Součástí je i diskuze s jedním z tvůrců dokumentu (Pavel Voves) a Dr. Vojmírem Srdečným, který byl jako jeden ze studentů zatčen a deportován do KT Sachsenhausen.

Kde: budově P, P 101 (Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov, budova P)

Kdy: 9. března 2016, od 9.30 hod.

Akce je určena všem studujícím, absolventům a sympatizantům katedry historie.

Více informací