Organizační vyhláška pro uspřesňující předběžný zápis na letní semestr akademického roku 2012/13 prostřednictvím IS/STAG

Dne .

V souladu s harmonogramem IS/STAG Technické univerzity v Liberci pro akademický rok 2012/2013 jsou stanoveny termíny pro upřesňující předběžný zápis na letní semestr 2012/2013 zde