Zápis na letní semestr akad.roku 2012/13

Dne .

V týdnu 25. 2. - 1. 3. 2013 si studenti mohou nechat potvrdit předměty na LS v indexu v úředních hodinách na studijním oddělení. Eventuelní škrty a dozápisy budou možné do 15. 3. 2013 pouze za poplatek 50 Kč.

Kontrola prvních ročníků proběhne bez účasti studentů po 15. 2. 2013 (mezní termín pro splnění předmětů za ZS). Upozorňujeme, že je třeba v 1.r. splnit min. 10 kreditů.