Studijní odd. zavřeno

Dne .

V pátek 29. 3. 2013 je z důvodu děkanského volna studijní oddělení zavřeno.