Dodatečné přijímací řízení - bakalářské studium program Sociální práce, studijní obor Sociální práce a penitenciární péče pouze v prezenční formě pro akademický rok 2013/2014

Dne .

Dodatečné přijímací řízení - bakalářské studium program Sociální práce, studijní obor Sociální práce a penitenciární péče pouze v prezenční formě pro akademický rok 2013/2014 - zde